ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH

(64kB)

     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ od wielu lat świadczy usługi ratownictwa medycznego na terenie Warszawy i powiatów ościennych. Posiadane przez nas Ambulanse wyposażone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280) oraz wytycznymi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zgodnie z (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027.)

     Jako dysponent Ratownictwa Medycznego opiniujemy pod względem co do wymogów wielkości sił i środków zabezpieczenia pod względem medycznym na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) na wniosek organizatora. W ramach udzielania świadczeń usług ratownictwa medycznego ściśle współpracujemy ze Strażą pożarną oraz z Policją…

     Posiadany przez nas potencjał w zakresie kadry personalnej oraz wyposażenia pozwala nam sprawnie i skutecznie zabezpieczyć każdą imprezę masową nie zależnie od rozmiaru i charakteru imprezy.

     Nasz personel w pełni profesjonalnie zapewni bezpieczeństwo i opiekę medyczną na zorganizowanej przez Państwa imprezie. W ramach oferty zapewniamy odpowiednio wyposażone ambulanse Typu - S, Typu - P oraz transport ewentualnych poszkodowanych do szpitala. Doświadczenie nasze pozwala nam zapewnić opiekę na największych imprezach masowych, w ostatnich latach zabezpieczaliśmy: Wizyty Papieskie, Pielgrzymki, Stadiony Piłkarskie, Koncerty, Pochody, Imprezy Sylwestrowe, Mistrzostwa Euro 2012.

Dysponujemy:
- Karetkami typu S - specjalistycznymi z Lekarzem
- Karetkami typu P - podstawowe - ratownicze bądź pielęgniarskie
- Patrol Medyczny Ratowniczy
- Punktem Pomocy Medycznej
- Koordynator Medyczny
NASZA KADRA MEDYCZNA


     Wyspecjalizowany personel - Lekarze, Pielęgniarki, Ratownicy medyczni posiadający, doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - Izby przyjęć, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Pogotowia Ratunkowego.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Szczegółowe informacje w sprawie zabezpieczeń imprez masowych jak i wyceny uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

Kontakt:
Tel: 22 852 10 09
Fax: 22 853 21 90
22 843 57 16 w. 158
22 843 57 16 w. 137
Adres filii:
Jana Pawła Woronicza 19
02-625 Warszawa
e-mail - zabezpieczenia@meditrans.waw.pl

Mapa dojazdu
(64kB)                                                   (17kB)
A - Wjazd od ul. Garażowej

Kanonizacja Jana Pawła II

Ćwiczenia służb na trasie S8

Warsaw Challenge

Piknik Targówek

Dzień Dziecka w Kancelarii Premiera

Dzień Dziecka w Ogrodzie Jordanowskim

Wizyta Papieska
EURO 2012
Pochody
Inne imprezy