(20kB)

Podstawowe cele szkoleń

Podstawowe cele szkolenia "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia":
- Uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- Przełamanie "strachu" przed udzielaniem pierwszej pomocy.
- Nauka postępowania w nagłych wypadkach.

Zakres szkoleń
1) Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia.
2) Schematy postpowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci.
3) Nauka sztucznego oddychania i masażu serca u dorosłych i dzieci.
4) Schematy postępowania w przypadku:
- zasłabnięć
- duszności
- utonięć
- ataków padaczki
- oparzeń i odmrożeń
- urazów kończyn
- zatruć
- krwotoków żylnych i tętniczych
Postępowanie na miejscu wypadku.

--------------------------------------------------------------------------------
Proszę pamiętać:
NAJWAŻNIEJSZE SĄ PIERWSZE 4 MINUTY!!!
--------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami prowadzonymi przez naszą szkołę
prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Szkoły Ratownictwa w Warszawie,
tel. 22 619 20 51
e-mail: szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl

Uprzejmie prosimy, aby przy wpłatach za szkolenia (kursy, seminaria itp.) przelewem bankowym w tytule przelewu wpisywać nazwę i datę szkolenia.

W przypadku, gdy jedna osoba płaci przelewem za drugą osobę, należy w tytule podać również dane tej osoby (nazwę ulicy, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, NIP).

Wpłat należy dokonywać w terminie około 7 dni przed planowanym szkoleniem (kursem, seminarium itp.).

W przypadku wpisania się na listę uczestników, dokonania wpłaty i braku uczestnictwa w szkoleniu pieniądze nie podlegają zwrotowi.


Zaproszenie na kurs doskonalący

"Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych"

Serdecznie zapraszamy na kurs doskonalący organizowany w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Kurs odbędzie się w terminie:
- od 13 - 18 października 2014 roku
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go pocztą elektroniczną, faxem lub osobiście.
Zdanie końcowego egzaminu z oceną pozytywną skutkuje przyznaniem 120 pkt ECTS
Koszt kursu wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 350 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 700 zł brutto za osobę,
- spoza firmy – 700 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wszelkie szczegółowe informacje pod numerami tel.: (022) 525-13-20, (22) 619-20-51 lub na stronie: www.meditrans.waw.pl w zakładce Szkoła Ratownictwa.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

"Postępowanie w obrażeniach ciała u dzieci i niemowląt"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminie:
- 22.09.2014 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

"Postępowanie w obrażeniach ciała u osób dorosłych"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminie:
- 15.09.2014 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na szkolenie

"Prawa pacjenta. Zastosowanie przymusu bezpośredniego"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: wykład.
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 04.09.2014 r. w godzinach 9:00 – 11:00,
- 12.09.2014 r. w godzinach 9:00 – 11:00,
- 17.09.2014 r. w godzinach 9:00 – 11:00,
- 25.09.2014 r. w godzinach 9:00 – 11:00.
Uczestnikom szkolenia zostanie przyznane 2 pkt. ECTS.
Koszt szkolenia wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 10 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa - 15 zł/brutto za osobę,
- spoza firmy – 50 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

"Komunikacja asertywna"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminach:
- 29.08.2014 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 60 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 73,80 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

"Triage - postępowanie w wypadkach masowych i katastrofach"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminach:
- 18.08.2014 r. w godzinach 8:00 – 16:00
- 05.09.2014 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na szkolenie

"Ekspozycja zawodowa. Maski krtaniowe w medycynie ratunkowej "

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: wykład i ćwiczenia.
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 10.07.2014 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 03.09.2014 r. w godzinach 9:00 – 13:00
Uczestnikom szkolenia zostanie przyznane 4 pkt. ECTS.
Koszt szkolenia wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 30 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 36,90 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona!