(20kB)

Podstawowe cele szkoleń

Podstawowe cele szkolenia "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia":
- Uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- Przełamanie "strachu" przed udzielaniem pierwszej pomocy.
- Nauka postępowania w nagłych wypadkach.

Zakres szkoleń
1) Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia.
2) Schematy postpowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci.
3) Nauka sztucznego oddychania i masażu serca u dorosłych i dzieci.
4) Schematy postępowania w przypadku:
- zasłabnięć
- duszności
- utonięć
- ataków padaczki
- oparzeń i odmrożeń
- urazów kończyn
- zatruć
- krwotoków żylnych i tętniczych
Postępowanie na miejscu wypadku.

--------------------------------------------------------------------------------
Proszę pamiętać:
NAJWAŻNIEJSZE SĄ PIERWSZE 4 MINUTY!!!
--------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami prowadzonymi przez naszą szkołę
prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Szkoły Ratownictwa w Warszawie,
tel. 22 619 20 51
e-mail: szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl

Uprzejmie prosimy, aby przy wpłatach za szkolenia (kursy, seminaria itp.) przelewem bankowym w tytule przelewu wpisywać nazwę, datę szkolenia oraz dane do Faktury Vat .

W przypadku, gdy jedna osoba płaci przelewem za drugą osobę, należy w tytule podać również dane tej osoby (nazwę ulicy, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, NIP).

Wpłat należy dokonywać w terminie około 7 dni przed planowanym szkoleniem (kursem, seminarium itp.).

W przypadku wpisania się na listę uczestników, dokonania wpłaty i braku uczestnictwa w szkoleniu pieniądze nie podlegają zwrotowi.


Zaproszenie na szkolenie wewnętrzne

"Postepowanie z pacjentem po udarze. Strata czasu, to strata mózgu"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: wykład
Szkolenie odbędzie się w terminie:
- 12.06.2015 r. w godzinach 9:00 – 11:00
Uczestnikom szkolenia zostanie przyznane 2 pkt. ECTS.
Koszt seminarium wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 10 zł brutto za osobę,.
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 12,30 zł brutto za osobę..
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19. .
Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na szkolenie

"Trudne drogi oddechowe, alternatywne metody udrażniania"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: wykład
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 26.05.2015 r. w godzinach 9:00 – 14:00
- 09.06.2015 r. w godzinach 9:00 – 14:00
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 5 pkt. ECTS.
Koszt uczestnictwa wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 25 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 30,75 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty

"Prowadzenie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w zespole dwuosobowym u osób dorosłych"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminie:
- 15.06.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt uczestnictwa wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19.
PPotwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa w terminie 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty

"Postępowanie w obrażeniach ciała u dzieci i niemowląt"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminie:
- 29.06.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt uczestnictwa wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty

"Farmakoterapia w ratownictwie medycznym"

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Seminarium odbędzie się w terminach:
- 21.05.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
- 24.06.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt uczestnictwa wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 80 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 98,40 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51.
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa lub przesłać pocztą elektroniczną szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na seminarium

"Badanie i postępowanie w resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dzieci"

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 06.05.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
- 28.05.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram seminarium: 8 godzin (zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne).
Uczestnikom seminarium zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt seminarium wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,.
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę..
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPR i TS „Meditrans” przy ul. Woronicza 19. .
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!