(20kB)

Podstawowe cele szkoleń

Podstawowe cele szkolenia "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia":
- Uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- Przełamanie "strachu" przed udzielaniem pierwszej pomocy.
- Nauka postępowania w nagłych wypadkach.

Zakres szkoleń
1) Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia.
2) Schematy postpowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i dzieci.
3) Nauka sztucznego oddychania i masażu serca u dorosłych i dzieci.
4) Schematy postępowania w przypadku:
- zasłabnięć
- duszności
- utonięć
- ataków padaczki
- oparzeń i odmrożeń
- urazów kończyn
- zatruć
- krwotoków żylnych i tętniczych
Postępowanie na miejscu wypadku.

--------------------------------------------------------------------------------
Proszę pamiętać:
NAJWAŻNIEJSZE SĄ PIERWSZE 4 MINUTY!!!
--------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami prowadzonymi przez naszą szkołę
prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Szkoły Ratownictwa w Warszawie,
tel. 22 619 20 51
e-mail: szkola.ratownictwa@meditrans.waw.pl

Uprzejmie prosimy, aby przy wpłatach za szkolenia (kursy, seminaria itp.) przelewem bankowym w tytule przelewu wpisywać nazwę i datę szkolenia.

W przypadku, gdy jedna osoba płaci przelewem za drugą osobę, należy w tytule podać również dane tej osoby (nazwę ulicy, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, NIP).

Wpłat należy dokonywać w terminie około 7 dni przed planowanym szkoleniem (kursem, seminarium itp.).

W przypadku wpisania się na listę uczestników, dokonania wpłaty i braku uczestnictwa w szkoleniu pieniądze nie podlegają zwrotowi.


Zaproszenie na seminarium

"Komunikacja z trudnym pacjentem"

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 06.03.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 80 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 98,40 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na seminarium

"Wsparcie psychologiczne w obszarze pomagania. Techniki i metody radzenia sobie ze stresem "

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Szkolenie odbędzie się w terminie:
- 25.02.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 80 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 98,40 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 lub (22) 525-13-20. .
Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta: 98102010130000090201068089 lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Woronicza 19.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe

"Prowadzenie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w zespole dwuosobowym u osób dorosłych"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Warsztaty odbędą się w terminie:
- 24.02.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
- 10.03.2015 r. w godzinach 8:00 – 16:00
Harmonogram warsztatów: 8 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznanych 8 pkt. ECTS.
Koszt warsztatów wynosi:
- osoby zatrudnione na umowę o pracę w WSPRiTS „Meditrans” W-wa – 100 zł brutto za osobę,
- osoby zatrudnione na umowę zlecenie, kontrakt w WSPRiTS „Meditrans” W-wa lub spoza firmy – 123 zł brutto za osobę.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51. Wpłaty można dokonać przelewem na konto PKO BP S.A., numer konta:98102010130000090201068089 .lub w kasie WSPRiTS „Meditrans” na ul. Poznańskiej 22.
Potwierdzenie wpłaty prosimy dostarczyć do Szkoły Ratownictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na szkolenie 3

"Transport i postępowanie z pacjentem z chorobą wysoce zakaźną"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: szklenie wewnętrzne
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 03.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 04.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 11.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 12.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 19.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 24.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 27.03.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 4 pkt. ECTS.

Uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników WSPR i TS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie pracujących w zespołach wyjazdowych oraz CPR.
Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich pracowników WSPRiTS „Meditrans SP ZOZ w Warszawie.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 .
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na szkolenie 2

"Transport i postępowanie z pacjentem z chorobą wysoce zakaźną"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane w Szkole Ratownictwa WSPRiTS "Meditrans" przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
Forma szkolenia: szklenie wewnętrzne
Szkolenie odbędzie się w terminach:
- 03.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 04.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 18.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 19.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 20.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 23.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 24.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
- 27.02.2015 r. w godzinach 9:00 – 13:00
Uczestnikom warsztatów zostanie przyznane 4 pkt. ECTS.

Uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników WSPR i TS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie pracujących w zespołach wyjazdowych oraz CPR.
Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich pracowników WSPRiTS „Meditrans SP ZOZ w Warszawie.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Szkoły Ratownictwa tel. (22) 619-20-51 .
Liczba miejsc ograniczona!

Zaproszenie na szkolenie