Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska

Nocna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska – oznacza, że kiedy po godzinie 18, w soboty , niedziele i święta zachorujemy i nie będziemy mogli przyjść do pełniącej dyżur przychodni, możemy zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu. Pielęgniarska opieka wyjazdowa zapewnia ciągłość pielęgnacyjnych i pielęgniarskich zabiegów leczniczych np. zastrzyki, zmiana opatrunków itp.


Numer telefonu pod który należy zatelefonować:   (22) 52 51 206

 

Wykaz rejonów, dla których Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitrnego "MEDITRANS"

świadczy usługi w zakresie Nocnej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:

 

spis według ulic

spis według dzielnic

spis według nazw ZOZ